การเปิดเผยประเด็นการขายวุฒิการศึกษาปลอมที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการการศึกษาและสังคมไทยโดยรวม ด้วยความร่วมมือของทีมข่าว 3 มิติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 4 ได้มีการเข้าตรวจสอบสถาบันอาชีวะศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการออกวุฒิการศึกษาปลอมและใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไปของกรมการท่องเที่ยว

เรื่องราวได้เริ่มต้นเมื่อมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับขบวนการขายวุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งผู้ซื้อสามารถถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในระบบของสถาบันการศึกษาและรับปริญญาบัตรได้หากจ่ายเงินเพิ่ม ต่อมาข้อมูลและหลักฐานถูกส่งไปยัง ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตรวจสอบซึ่งพบว่ามีสถาบันการศึกษาอยู่เบื้องหลังการกระทำนี้

การสืบค้นหาความจริงนำไปสู่การค้นพบเอกสารวุฒิการศึกษารวม 7 ฉบับที่มีความผิดปกติ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการแจ้งเตือนจากจดหมายร้องเรียนและได้ทำการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการตรวจสอบของทีมข่าว 3 มิติ และ ป.ป.ช. ที่สำนักงานอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีความยุ่งยากในการตรวจสอบเนื่องจากสำนักงานเพิ่งย้ายมาที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นและยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้จบการศึกษาในปีที่ผ่านมาได้

สถาบันการศึกษาที่ถูกกล่าวหายังต้องเผชิญกับการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับจำนวนนักศึกษา การตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่เน้นที่การขายวุฒิการศึกษาปลอมแต่ยังรวมถึงการจัดการทางการเงินภายในสถาบันด้วย

การเปิดเผยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบสวนและการดำเนินการที่จะตามมา เพื่อปกป้องคุณภาพการศึกษาและความซื่อสัตย์ภายในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการทุจริตและการหลอกลวงในวงการการศึกษา